Wie zijn we ?

VZW Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede  en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen.
VZW Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum. Met het mobiel team wensen we, in samenwerking met Psychiatrische Thuiszorg Lotus, een vraaggestuurde gemeenschapsgerichte zorg te voorzien in de thuissituatie voor personen met chronische en langdurende psychiatrische problemen.
We streven naar maximale toegankelijkheid en besteden vanuit een christelijke levensvisie bijzondere aandacht aan financieel zwakken.

Contact

Maatschappelijke zetel
Reymeersstraat 13a
9340 Lede
Bestuurder: Dhr. Marc Vandergraesen
Coördinerend psychiater: Dr. Elke Lievens
Zorgmanager Wonen en Herstel: Mevr. Veerle Vanderstraeten – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teamverantwoordelijke: Heidi Arijs - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.